Hov - prøv venstre-klik i stedet...

10. klasse

10. klasse - Entreprenørskabslinjen

Innovation, projektledelse og personlig udvikling

Entreprenørskabslinjen

I 10. klasse på Randers Friskole & Børnehus zoomer vi ind på det væsentligste og skræller alt overflødigt væk, så eleverne kan fokusere på at få gode karakterer i de obligatoriske fag, der åbner dørene til en ungdomsuddannelse, og dermed få efterspurgte kompetencer til fremtidens samfund:

  • I 3 af ugens dage bliver eleverne undervist i fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og kristendom svarende til kravene i folkeskolen, hvoraf der afholdes afgangsprøver i slutningen af skoleåret i de tre førstnævnte fag.
  • I 2 af ugens dage sætter vi fokus på projektledelse, innovation og personlig udvikling via vores nye entreprenørskabslinje. Tre projektforløb slutter med et konkret resultat: Et in house event, en forretningsidé og en indsats for en særlig gruppe mennesker.
  • Udover projektarbejde, ture ud af huset, virksomhedsbesøg og gæstelærere tager eleverne på en uges udlandsrejse til en destination, der har noget at byde på i forhold til de innovative idéer, holdet er optaget af.

Hvorfor?

  • Fordi entreprenørskab er en central kompetence i fremtidens samfund. I DK er det en målsætning at indarbejde innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer fra grundskolen til ph.d-niveau.
  • Linjen skaber mulighed for at udfordre eleverne personligt og gøre dem klogere på egne styrker og evner i et team. Det handler om: Hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad vil jeg? Men ligeså meget om: Hvem er vi, hvad kan vi og hvad vil vi?
  • Forskning viser, at entreprenørskab: Skaber motivation, øger troen på egne evner og evnen til at håndtere usikkerhed, styrker fællesskaber og øger lysten til selv at blive iværksætter senere hen.

Download brochure

Plant en idé - styrk dit talent