Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Niels Ole Husum Sørensen

Niels Ole Husum Sørensen

Bestyrelsesformand

”Det betyder meget for mig, at der er en kristen friskole i Randers, hvor børn og unge trives og lærer livsduelighed set i et bredt perspektiv. Skolelivet handler bestemt om faglighed og om at dygtiggøre sig, men det handler også om at være medmenneske i større sammenhæng end det individuelle og at have et bevidst valgt livsfundament og værdisæt. Samfundet har brug for en generation med karakter og robusthed til at stå fast på hvad der er godt, retfærdigt, sandt og bæredygtigt. Jeg lægger vægt på, at børn skal have lov til at være børn mens de er det – der skal også være god plads til fri leg, sjov og egne initiativer. Det danner vigtige livskompetencer og former selvbilledet i mødet med andre, og vi skal skabe et naturligt og afslappet forhold til det at lave fejl og lære af det.”

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt for Niels Ole, at skolens menneskelige og fysiske rammer løbende evalueres og ajourføres, så de understøtter behovene for trivsel, fællesskab og faglig udvikling. Det er lige vigtigt for alle alderstrin – både i vuggestuen, daginstitutionen, SFO’en, indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Der bør altid være varme voksne med overskud til at favne, trøste, understøtte, udfordre og udvikle den enkelte elev og de nære fællesskaber og læringsmiljøer. Børn lærer lige så meget af de voksnes adfærd, som hvad de voksne siger ved tavlen. En forudsætning for det er trivsel og overskud hos medarbejderne. Lokaler og faciliteter skal være indbydende og inspirerende. Der bør være en daglig oplevelse af at der er en bro mellem klasserummet og den virkelige verden udenfor.

Niels Ole bor i Kristrup og er gift med jævnaldrende Iben som er diakon/socialpædagog. De har gennem mange år arbejdet sammen om rehabilitering bl.a. i deres hjem og er i dag kommunal plejefamilie for to mindre børn. Han brænder meget for gospelmusik og har sammen med en ven stiftet Assentoft Gospelkor, hvor Niels Ole nu på 5. år er pianist og kapelmester. Det giver stor mening for ham at komme ud med det kristne budskab både gennem musik og ved at være aktiv i fritiden. De er som familie tilknyttet Kronjyllands Frimenighed.