Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Vuggestue & Børnehave

Børnehus

Børnehuset med de livsduelige lopper, der favner de tunede talenter og udvikler børn på den grønne gren.

Det Børnehus I selv havde ønsket, da I var små

Børnehuset har tre stuer - Pindsvinehulen (vuggestue) og Ugle- og Grævlingestuen (børnehave) med plads til 16 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.

Vi arbejder for at skabe et farverigt fællesskab for Børnehusets børn, forældre og personale. Et farverigt favnende fællesskab med et højt fagligt miljø, der udvikler både børn og voksne.

Barnets opstart i Børnehuset

I god tid inden opstart vil forældrene blive kontaktet af den ansvarlige pædagog for at aftale et opstartsmøde. Dette møde varer ca. 45 minutter. Mødet handler om praktiske ting som, hvilket tøj barnet bør have med, sut, søvn, rytme og rutiner. Derudover taler vi om barnets udvikling, specielle behov, forældrenes deltagelse i forbindelse med opstarten i vuggestue/børnehave.

Aldersgruppen 0-2 år

Pindsvinehulen favner 16 livsduelige lopper

En del børn starter i vuggestue mellem 10 og 13 mdrs. alderen.

Barnets udviklingskurve er stejl de første to leveår. Alle sanser er godt i gang og skal stimuleres for at barnet kan tage imod læring og skabe grobund for den videre udvikling.

Barnet har oftest inden det starter i vuggestue tilegnet sig kompetencer som f.eks. at krybe, kravle, rulle, pincetgreb. Det viser måske endda tegn på at ville gå.

Kendetegnet ved dette alderstrin er, at børnene lærer gennem kroppen og sanserne.

Personalets daglige arbejde med sanserne

Et barn, der kan kravle, får muligheden for at øve sine færdigheder på f.eks. at kravle op og ned ad sin stol. For at øve koordination lærer barnet at drikke af en kop, spise med gaffel. Barnet kan hjælpe med at dække bord, tage af bordet, balancere på en streg på gulvet.

Børnene øver sig i at slå kolbøtter, rulle fra side til side, ligge på maven og vende deres hoved mod skiftevis højre og venstre side.

Børnene leger mest ved siden af hinanden - men er nysgerrige på de andre børn og spejler hvad de leger eller laver.

Et vuggestuebarn vil gerne mange ting selv – hvis de får lov. Derfor øver vi selvhjulpenhed fra de begynder at vise interessen. Barnet får styrket sin selvtillid, hvis det selv kan tage tøj af og på uden hjælp fra de voksne. Dette bidrager til, at barnet oplever frihed og tør tage de næste skridt mod at blive et selvstændigt menneske.

Hverdagen i vuggestuen handler også om dannelse

Dannelseskompetencer, som vi bl.a. arbejder med og øver os på i dagligdagen.

Børnene øver sig sammen med de voksne på at

 • Rydde op
 • Dække bord, tage af bordet
 • Sidde ved et bord og spise sammen med andre børn og voksne
 • Drikke af kop
 • Spise med gaffel
 • Tage tøj på og af
 • Gå på toilettet
 • Lære at lytte
 • Tilegne sig nye ord
 • Lære at se andre børn
 • Blive parat til børnehaven

Dagsrytme

06.30–07.20 Morgenmad for de morgenfriske
07.30–08.30 Stille aktiviteter der bidrager til et roligt miljø
08.30–09.15 Samling og formiddagsmad
09.15–10.30 Aktiviteter i grupper, tur på legepladsen, cykeltur, krea
11.00 Frokost
11.30 Middagssøvn for de børn der har behov*
13.30 Eftermiddagsmad for de børn der er vågne
14.30–15.30 Eftermiddagsaktiviteter og/eller fri leg
15.30–16.30 Leg
16.45 Vuggestuen lukker (børn kommer i SFO)

*Idet børn er i vores hænder en del timer om dagen, har vi et skarpt blik på børnenes søvnbehov. Vi ved, at netop søvn i vuggestuen, også har indflydelse på trivslen i hjemmet. Derfor inviterer vi gerne til en dialog, hvis vi oplever at der er forskellig opfattelse af barnets søvnbehov. Vi vil gerne, hvor det er muligt vægte både barnets og familiens trivsel.

Aldersgruppen 3-5 år

Ugle- og Grævlingestuen

Barnet har opnået de grundlæggende motoriske færdigheder og har tillid til egen formåen. Børnene er blevet nysgerrige og mere opmærksomme på, at de kan lege og kommunikere med hinanden. De begynder at bruge sproget aktivt. De nærmest smager på nye ord og forsøger at bruge ordene på forskellig vis. De har en grundlæggende forståelse for begreber. De er selvhjulpne med tøj og er godt på vej til at blive renlige. De lærer at se og vente på andre børn, danne sociale relationer og skabe tætte venskaber. De bliver bevidste om tøj, stiller spørgsmål, er nysgerrige på den store spændende verden, der skal indtages med stor appetit, i små portioner.

Selvhjulpenhed og selvstændighed går hånd i hånd. Vi mener det er vigtige færdigheder i barnets videre udvikling, hvor det næste skridt er førskolen.

Personalets daglige arbejde med barnet

Livsduelig loppe i børnehaven handler om at styrke barnet i den personlige og alsidige udvikling.

De motoriske egenskaber bliver styrket og forfinet. Det handler om, at barnet styrker kompetencerne: Selvhjulpenhed, modighed, relationer og nysgerrighed på omverdenen.

Et børnehavebarn vil gerne mange ting selv – hvis de får lov. Derfor fortsætter vi med at øve selvhjulpenhed fra de begynder i børnehaven. Barnet får bekræftet sine mange kompetencer og får muligheden for at blive endnu mere selvhjulpen.

Sproget bliver nuanceret. Barnet lærer at sætte ord på oplevelser, beskrive situationer, beskrive følelser hos både sig selv og andre. Barnet kan indgå i lege, hvor reglerne enten er fri fantasi eller faste regler. Barnet finder sine bedste venner og har perioder, hvor de kun vil lege med bestemte børn.

Dannelseskompetencer som vi øver os på i dagligdagen

Børnene øver sig sammen med de voksne på at

 • Lære at lytte
 • Tage hensyn til andre
 • Lære at se og forstå andre børn
 • Indgå i en større gruppe
 • Rydde op
 • Sidde ved et bord og spise sammen med andre børn og voksne
 • Spise sin mad og sætte madkassen på plads
 • Tage tøj på og af og hænge det på plads
 • Gå på toilettet
 • Blive parat til førskolen

Hverdagen i børnehaven

06.30–07.20 Morgenmad for de morgenfriske
07.30–08.30 Aktiviteter der sænker roen
08.30–09.15 Samling og formiddagssnack*
09.15–10.30 Aktiviteter i store eller små grupper som kan omfatte, ture ud af huset, cykelture, fri leg, krea, fokus på motoriske kompetencer og fri for mobberi
10.45–11.30 Frokost og bagefter på legepladsen**
11.30–13.30 Strukturerede og frie lege på legepladsen
13.30–14.00 Eftermiddagssnack*
14.00–16.00 Leg på legepladsen eller indenfor
16.15 Børnene følges i SFO
16.30 Børnehaven lukker

*Børnene får tilbudt en snack f.eks. en halv rugbrød, lidt frugt eller knækbrød. Det sker ofte at vi bager pølsehorn. Indimellem laver vi suppe på bål eller andet lækkert. Snacken er kun et supplement til madpakken.

**Madpakken bør indeholde noget, der er nærende, mættende og noget sjovt. Vi forventer, at den mad, der er er i madpakken, må børnene spise i hvilken rækkefølge de vil. Vi opfordrer dog børnene til at f.eks. spise rugbrødet først, men vi vægter at de spiser noget. Vi har ikke nogen sukkerpolitik, men vi bruger vores sunde fornuft.

Overgangen fra vuggestue til børnehave til førskolen

I god tid inden barnet skal starte i børnehaven skaber vi relationer til de nye voksne.

Det kan være at gå på legepladsen, være med ved frokosten eller skabe en legerelation. Forældrene bliver orienteret i god tid, inden barnet skal skifte stue.

Omkring opstart vil forældrene blive inviteret til et overleveringsmøde. Dette møde skal danne et godt fundament for det videre samarbejde. Udover de praktiske ting, sætter vi fokus på en god og tillidsfuld dialog. En forventningsafstemning/aftale som begge parter er enige om.

Efter sommerferien samler vi de kommende førskolebørn, som øver sig på at blive helt parate til at blive et førskolebarn. De kommende førskolebørn glæder sig til at træde ind i den nye verden, der for dem er omgærdet af mystik, udfordringer, nervøsitet og meget mere.

Førskole

Ca. 1. marts starter kommende skolebørn i Førskole. Her bliver der tilrettelagt et særskilt ugeskema, som skaber en god overgang fra børnehaven til skolen.

Formålet med Førskolen er:

 • at sikre tryghed og udvikling i overgangen fra børnehave til skole
 • at se, frigøre og dyrke barnets talenter og medvirke til, at barnet bliver så dygtigt det kan, ud fra de forudsætninger barnet har
 • at børnenes nysgerrighed bliver pirret og at denne nysgerrighed medvirker til, at børnene glæder sig til skolestart
 • at børnene udvikler sociale relationer i gruppen, hvor der arbejdes for, at børnene ser og frigør ”guldet” i hinanden.

Dannelseskompetencer som øver os på i dagligdagen

 • Adfærd der indbyder til venskab, nysgerrighed og til at fremme andres kompetencer
 • Indgå i en større gruppe
 • Lære at se og forstå andre børn
 • Tage hensyn til andre
 • Kan koncentrere sig om opgaver
 • Modtage en kollektiv besked
 • Kan til en vis grad løse konflikter – eller kalde på en voksen
 • Kan indgå i en social relation, leg eller samarbejde om en mindre opgave

Den pædagogiske læreplan og vores strategi

I den styrkede pædagogiske læreplan er der defineret 6 områder som vi er forpligtet på som dagtilbud.

 • Alsidig personlig udvikling.
 • Social udvikling
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur udeliv og science
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kommunikation og sprog

For at skabe en fælles forståelse for læreplanerne har vi omskrevet disse til et levende sprog vi alle kan deltage i.

Livsduelighed er et centralt element i læreplanerne. En livsduelig pædagogik, der udvikler børnene til at kunne mestre de udfordringer, der kommer.

Livsduelighedsaspektet er tilpasset det enkelte alderstrin. For at blive et stort voksent og livsdueligt menneske, starter man med at være en lille livsduelig loppe.

Vi beskriver og tilpasser livsduelighed ud fra hvert barn.

Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner er i høj grad styringsværktøjet vi anvender i Randers Børnehus

Tilsynsrapport

Her kan vi læse tilsynsrapporten for Vuggestuen og Børnehaven

DGI certificeret – Idræt, leg og bevægelse

Vi ønsker at sætte idræt, leg og bevægelse på dagsordenen i hele Børnehuset.

Børnehuset har gennemført et certificeringsforløb med DGI 2022-2023. Med denne certificering bliver vi skarpe på, hvordan vi kan stimulere børnenes sanser.

Arbejdet med børnenes sanser og motoriske færdigheder kalder på en indsats fra både Børnehuset og forældrene. Vi inviterer forældrene til at blive klogere på, hvor de kan styrke deres barns sanser.

Læs gerne mere på DGIs hjemmeside for at blive klogere på selvhjulpenhed, livsduelighed.

Viden på tværs

Sansernes betydning for den motoriske udvikling

info-image

Forældresamarbejde

Forældre kender deres børn bedst derhjemme. Personalet har det bedste kendskab til, hvordan barnet er i Børnehuset. Kommunikationen mellem Børnehuset og forældrene er vigtig. Vi arbejder for at skabe en god dialog der er præget af tryghed og tillid. Når der opstår uenigheder, er det vigtigt at kunne tale om det i et tillidsfuldt miljø. Vi vægter en åben dialog hvor alle synspunkter bliver hørt.

info-image

Forældrerådet

I forbindelse med forældremøde i oktober måned er der mulighed for at blive valgt til forældrerådet. Forældrerådet mødes 3-4 gange om året i ca. 1 ½ time, hvor vi taler om det arbejde der er i gang i Børnehuset. Forældrerådet bliver inddraget i Børnehusets hverdag, hvor det er muligt. Forældrerådet bakker desuden op om arrangementer hvor det er godt med praktiske hænder. De bidrager også med input til at kvalificere Børnehusets hverdag.

Praktiske oplysninger

Mandag til torsdag 06.30-16.45 (SFO lukker kl. 17)
Fredag 06.30-15.45 (SFO lukker kl. 16)
Børnene kommer i SFO fra kl. 16.15, hvor de er sammen med de større børn. Om fredagen kommer børnene i SFO fra kl. 15.15

Vi følger Randers kommunes regler for feriepasning

Dage med feriepasning:
- D. 27. december - 1. januar
- Mandag - onsdag før Påske
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Ugerne 29 og 30

D. 24. december er Børnehuset lukket - der er derfor ikke feriepasning.

I feriepasningsperioderne holder personalet også ferie. Pasning foregår i samarbejde med andre private institutioner i Randers. Derfor kan vi ikke garantere, at det er en kendt voksen der er med barnet.

Foråret: Bedsteforældre-/blomsternes dag. Hvert år inviterer vi bedsteforældrene ind i Børnehuset for at de kan opleve børnenes omgivelser. I den anledning er bedsteforældrene med til at plante blomster og hygge sig sammen med børnene.
Sommerfest i juni: Forældre og søskende til børn i Børnehuset bliver inviteret til en hyggelig fest.
Høstmarked (1. fredag i september): Børnehuset og skolen er sammen om at lave et høstmarked. Høstmarkedet er en fællesskabsdag for alle børn, forældre, bedsteforældre, venner m.fl. tilknyttet Randers Friskole & Børnehus. Der er mulighed for at prøve aktiviteter, købe ting, som børnene har lavet, spise og hygge sammen ved de boder og telte, der er opstillet.

Priser

 • Vuggestue

 • 3240 kr
  per rate til 3 år*
 • Madordning: 625 kr.

  Søskenderabat: -50%**

 • Børnehave

 • 1945 kr
  per rate fra 3 år*
 • Frugtordning: 125 kr.

  Søkenderabat: -50%**

* 12 rater

** -50% for den billigste plads i Børnehuset

Satserne er gældende i 2024 og justeres 1. januar 2025

Indmeldelse

Der opkræves intet gebyr ved indmeldelse i vuggestue eller børnehave.

Indbetaling

Skolepenge, vuggestue- og børnehavebetaling skal indbetales forud senest den 1. i måneden. Vi henstiller til, at forældre tilmelder sig betalingsservice (PBS).

Der kan søges fripladstilskud. Ansøgningsskema afleveres til skolen i august måned.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail eller brev med en måneds varsel inden udløb af en måned.