Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Ordblindhed

Ordblindhed

På Randers Friskole & Børnehus er ordblindhed et område, som vi har særligt fokus på. Vi har et ordblindeteam, der, sammen med lærerne, arbejder med at udvikle et ordblinde-venligt arbejdsmiljø på skolen, samt vejleder elever og familier igennem udredning og støtte i skolegangen.

Definition af ordblindhed

”Ordblindhed er en specifik indlæringsvan­skelighed af neurobiologisk oprindelse. Ordblindhed er kendetegnet ved vanskeligheder med sikker og/eller hurtig ordafkodning, stavevanskeligheder og vanskelig­heder med at forbinde de enkelte bog­staver og bogstavfølger med deres konventionelle lyde.

Læsning på Randers Friskole & Børnehus

På Randers Friskole & Børnehus ønsker vi, at børnene skal blive dygtige læsere. Læsning er en grundsten for alt skolearbejde. Derfor har vi uddannede læsevejledere og arbejder målrettet mod at lære eleverne at knække læsekoden. Forældre kan også gøre en stor forskel i dette arbejde. Se mere i vores folder.

LST: Læse- og SkriveTeknologi i undervisningen

Vi arbejder på at forebygge og reducere graden af ordblinde elevers vanskeligheder gennem eksplicit og systematisk undervisning i læringsmiljøer, der giver dem mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod med andre elever.

Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der kan støtte den ordblinde i forbindelse med læsning og skrivning. På Randers Friskole anvender vi programmet AppWriter, men programmet IntoWords kan også forekomme, da det er det program elever med IT-rygsæk bliver tildelt fra SPU.

I undervisningen i 5.-10. klassen bruger Randers Friskole primært digitale materialer fra undervisningsuniverser som Alinea, Clio og Gyldendal.

Alle elever på Randers Friskole har gratis adgang til Office 365 via deres Unilogin.

AppWriter

Kompenserende læse- og skriveværktøj

Vi vil anbefale at tage nogle af de gode og gratis onlinekurser i Wizkids materiale-bibliotek: Materiale - Wizkids

E-bøger

Elektroniske bøger, der kan tilgås via computer o.lign.

Nota er et bibliotek og videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. Her findes alle skolebøger indscannet og også en lang række lyd- og e-bøger til frilæsning. Hvis eleven er ordblind, kan skolebøger, der anvendes på klassen, downloades til egen computer.

eReolen GO! | er folkebibliotekernes hjemmeside/app for børn og kan bruges igennem hele skoleforløbet. Her kan barnet logge ind med et gratis Biblioteks-login og finde både e-bøger og lydbøger.

IntoWords (CD-ORD)

Kompenserende læse- og skriveværktøj

Vi vil anbefale at tage nogle af de gode og gratis onlinekurser i Vitecs videobibliotek.

Andre kurser:

MiVo: MiVo | Vitec MV (vitec-mv.com).

Forældre til ordblinde børn (AOF).

Gratis forældre/barn kursus i Odense (Vitecs hovedkvarter).

Tale-til-tekst

Værktøjer til diktering af tekster

Hvis der skal skrives en længere tekst, der er uoverkommelig for eleven selv at skrive, anbefaler vi, at eleven benytter tale-til-tekst.

Diktering er indbygget i mange IT-redskaber – fx i Office 365, AppWriter og IntoWords.

Kursus

Hvert skoleår tilbyder Randers Friskole et særligt tilrettelagt kursus for elever i indskolingen og på mellemtrinnet med læse-/skrivevanskeligheder, der har fokus på læse- og stavestrategier, fx et læsekursus på 10 uger á 2 timer.

Skolens ordblindeteam tilbyder også sparring og fyraftenskurser til forældre med fokus på at støtte det ordblinde barn.

Forventninger til eleven og hjemmet

Forventninger til elever

At være ordblind betyder at have svært ved at koble lyd og bogstavbillede sammen. Derfor bliver det svært at lære at læse og stave på samme måde som andre børn.

Vi ønsker at give alle ordblinde elever redskaber til at klare deres skolegang så godt, som de kan. Vi ved, at det er afgørende, at de ordblinde elever kan få den hjælp, de har brug for fra de voksne omkring sig. Derfor uddanner vi løbende vores ansatte, og forsøge at skabe gode og trygge læringsmiljøer omkring eleverne. I sidste ende er det dog den ordblinde elev selv, der skal udleve sit potentiale.

Derfor er det vigtigt at forvente følgende af den ordblinde elev:

 • At de kan det samme, som alle deres klassekammerater – de skal bare gøre det på en anden måde eller bruge mere tid.
 • At de øver sig i at læse og stave hver dag – jo mere man træner, jo bedre bliver man.
 • At de læser lektier og gode bøger med ørerne, og skriver tekster med ordforslag.
 • At de bruger kompenserende it-redskaber hver dag i skolen og hjemme fra 4. klasse.
 • At de accepter, at de skal bruge mere tid på lektier end deres klassekammerater.
 • At de finder deres egen vej - finder ud af hvordan de lærer bedst.
 • At de er åbne omkring deres ordblindhed.
 • At de spørger om hjælp og fortæller deres lærere og klassekammerater, hvad de har brug for.
 • At de ikke lader ordblindheden fylde det hele, så de forstår, at de er meget, meget mere end deres ordblindhed.

Forventninger til forældre

I Danmark ved vi, at der i gennemsnit er 2 ordblinde børn i hver klasse. Ordblinde har lige så høj IQ som andre mennesker, og deres handicap er medfødt, så det skyldes altså hverken fejl i opdragelsen eller manglende undervisning.

Ordblinde børn kan godt lære at læse – de skal bare lære det på en anden måde end de andre børn i klassen. Mange ordblinde børn kæmper dog med mindreværd og mangel på selvtillid. Her kan de voksne omkring barnet gøre en stor forskel. Forældre kan særligt støtte deres barns skolegang på følgende fire områder:

Skaber struktur

 • Lærer barnet at planlægge dets uge.
 • Tidsplanlægger lektier (undgår stress – særligt ved læsning).
 • Skaber erkendelsen af, at lektier tager ekstra tid.

Har computer klar til undervisning

 • Skal være opladt hver dag.
 • Ekstraudstyr er klar (høretelefoner, oplader, mus osv.)
 • Programmer er opdateret.
 • Mappe-/filstruktur inddelt efter fag til f.eks. opgaver og fagbøger fra NOTA.

Investerer i barnets ordforråd

 • Laver læsetræning på barnets niveau.
 • Oplever ord gennem andre medier – fx højtlæsning, lydbøger, film, nyhedsudsendelser osv.
 • Dyrker barnets styrker og interesser.

Er ambassadører for deres børn

 • Er forældre - og ikke undervisere!
 • Er interesseret og positiv overfor nye tiltag, hjælpemidler el.lign.
 • Holder øje med barnets trivsel – særligt dets selvtillid.
 • Hjælper barnet med at hvile i dets styrker og svagheder.

Find mere inspiration her: Til forældre - Ordblindeforeningen

Og her: Ordblind barn? En guide om ordblindhed til dig som forældre (etlivsomordblind.dk)

Ordblindhed – sæt skub i dit barns læsning og stavning med simple øvelser

3 gode øvelser til at træne læsning og stavning med dit barn

Hvad gør vi?

Læs mere om vores tidlige indsats, test, og hvad vi gør i hverdagen for ordblinde elever.

Ordblindeteamet

Hanne Yde

Læsevejleder

Hanne Yde

Cæcilie Lorenzen

Ordblindevejleder

Cæcilie Lorenzen

Jesper Maksten

Support og ordblindevejleder

Jesper Maksten