Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Inklusion

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Vi ved, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes, og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os. Derfor skal alle børn have mulighed for at deltage på egne præmisser i fællesskabet på vores institution. Dermed sikrer vi dem de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel

Vi har brug for jeres hjælp som forældre

Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan vi dog ikke løse alene i personalegruppen. Vi har brug for jeres hjælp som forældre. I er vigtige medspillere, da jeres børn hele tiden benytter jer som rollemodeller. Derfor bliver jeres tilgang omkring rummelighed afgørende for jeres børns opfattelse, og dermed deres fremtidige muligheder for at blive inkluderet og for selv at være inkluderende.

Alle børn har ret til at deltage i lærende fællesskaber

Mangfoldighed skal værdsættes i et rummeligt læringsmiljø

Høj grad af forældreinddragelse for at lykkes med inklusion

Derfor kan I forvente af os:

I forhold til barnet, der evt. ekskluderes og på anden måde har det svært socialt:

 • At vi har øje for børn, der marginaliseres eller på anden måde har det svært – og vi handler på det.
 • At vi involverer forældrene til barnet i forhold til, hvordan de kan bidrage.
 • At vi guider og vejleder barnet, f.eks. ved reaktioner som vrede, viser vi alternative handlinger for at komme af med frustrationer.
 • At vi involverer eksterne personer ved behov. F.eks. talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sundhedsplejerske og/eller familierådgiver.
 • At vi indgår i relationerne (også i lege) med børnene og dyrker barnets ressourcer, og fremhæver disse for de andre børn – gør barnet interessant.
 • At vi skaber læringsmiljø, hvor alle kan deltage, f.eks. ved at arbejde i mindre grupper, indrette det fysiske miljø i mindre rum, samt ved at være på forkant via den viden, vi har om barnet. (f.eks. hvis vi ved, at et barn har svært ved at være i kaos i garderoben og reagerer ved at skubbe/slå – så sørger vi for, at barnet enten er først eller sidst i garderoben, hvor kaos kan være mindre).
 • At vi dyrker evt. begyndende positive relationer, f.eks. ved gruppesammensætninger og ved at opfordre forældre til legeaftaler.

I forhold til de andre børn:

 • At vi involverer forældrene til børn, der har svært ved at være rummelige eller som har svært ved at passe på sig selv i forhold til andre børn, der overskrider deres grænser. Vi rådgiver og vejleder om, hvordan I kan støtte jeres barn i at afvise, eksempelvis det andet barns handling (”jeg vil ikke have, du slår mig”), men samtidig være inkluderende overfor selve barnet (”jeg vil gerne lege med dig, hvis du ikke slår”).
 • At vi er tæt på og hjælper barnet med at passe på sig selv ved at anerkende deres oplevelse/følelse og vejlede om handlinger – også ved at fortælle barnet, at det er vigtigt og i orden at hente voksenhjælp, når det ikke selv kan klare det.
 • At vi guider og vejleder børnene, f.eks. omkring det positive i mangfoldighed, trækker børnenes ressourcer frem i stedet for manglerne.

Derfor forventer vi af jer forældre:

 • At I taler pænt om og til andre børn og forældre
 • At I møder de andre børn anerkendende og rummeligt i forhold til mangfoldighed.
 • At I henvender jer til personalet, hvis I oplever en mistrivsel hos jeres eget barn eller hos andre børn.
 • At I lytter og anerkender eget barns historie, men hjælper jeres barn med at se bagved handlingen og være nysgerrig på hensigten (”han slog dig måske fordi han gerne ville lege med dig?”). Hjælp barnet med at finde løsninger (”måske kunne du sige til ham at du gerne vil lege, hvis han ikke slår?”).
 • Bakker op om evt. legeaftaler, som kan udvide børnenes relationer.
 • At I, ligesom personalet, fremhæver børnenes ressourcer frem for manglerne ud fra en velvillig fortolkning (forsøge at se bagved de andre børns handlinger og have fokus på hensigten).

Hvis vi alle lever op til disse forventninger, kan vi sammen være med til at skabe et godt forpligtende fællesskab for alle børnene og dermed skabe gode betingelser for udvikling og trivsel.

Evaluerings- og opfølgningsplan

Læs om vores evaluerings- og opfølgningsplan

Vi prioriterer kommunikation og samarbejdsprocesser højt på alle niveauer, og i disse forløb medtænker vi evalueringen (vurderingen) løbende, og den bliver mere specifik, når det giver mening