Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Hvem er vi?

Skolens historie

Randers Friskole & Børnehus er en selvejende institution. Skolen er oprettet i 1991, og den bygger på et fælleskirkeligt grundlag i samarbejde mellem folkekirken og evangeliske frikirker.

I dag er skolen en fuldt udbygget friskole, der rummer cirka 18 lærere og omkring 200 elever fra børnehaveklassen til 10. klasse. Derudover er der på skolen en skolefritidsordning og en musikskole.

Sidste skud på stammen er en nyetableret vuggestue/børnehave, der med årene vil komme til at rumme omkring 50 børn.

Værdigrundlag

Randers Friskole & Børnehus' værdigrundlag illustreres med et frugttræ. Træet har et rodnet, en stamme og grenene, der bærer frugt. Træets rodnet har stor betydning for træets livsbetingelser og vitalitet.

Bibelen

Skolens rodnet er Guds Ord. Bibelen er fuld af budskaber og værdier - evangeliet er sammenfattet i Johannes Evangeliet kap. 3 og v. 16 "Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn… "
Et andet af Bibelens centrale skriftsteder er hentet fra Mattæus Evangeliet kap. 22 "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv". Biblens sandheder er grundlaget for skolen.

Det kristne livs- og menneskesyn medtænkes og formidles på en naturlig måde i de forskellige skolemæssige sammenhænge. Bibelens værdier og etik er vigtige for skolens medarbejdere, og de synliggøres i det daglige møde med hinanden og ikke mindst i mødet med børnene/familierne.

Kultur og natur

Skolens rodnet er også demokratiske traditioner og vor danske kultur. Vor kontekst og vor historie er et naturligt afsæt for vore handlinger og de holdninger, vi har på skolen. I en tid, hvor alting er under forandring, og hvor samfundet betegnes som hyperkomplekst, er det vigtigt at fastholde det enkle, det ægte og det autentiske.

Træets stamme er bindeleddet mellem rodnettet og grenene. Stammen er forankret i rodnettet og den bærer træets grene og dets frugter. Træets stamme illustrerer to grundlæggende værdier, skolen står for.

Omsorg, trivsel og nærhed

Børnene skal opleve tryghed i det daglige - skolen har en overskuelig størrelse, der gør, at børn og voksne kender hinanden. Det er vigtigt, at der hersker en god og kærlig atmosfære på skolen - glæde og trivsel er grundlaget for al læring. En gylden regel er "Vær mod andre, som du vil have, de skal være mod dig".

Gennem skolens liv og temaer udvikles eleverne til selvstændigt tænkende mennesker, men de lærer også at se kvaliteterne i det sociale samspil, og gøre brug af den synergi, der opstår, når flere mennesker arbejder sammen.

Faglighed og rummelighed

Det andet meget vigtige element er fagligheden. På Randers Friskole & Børnehus bruger vi dagene med omtanke - vi har jo fået betroet den opvoksende generation. Undervisningen er velovervejet, og timerne bliver brugt til målrettet socialt samvær, undervisning/læring. Vi vil også i denne proces inddrage forældrene i skolelivet ved, at alle elever dagligt har en passende mængde hjemmearbejde.

Endvidere skal skolen være rummelig - samtidig tilstræber vi, at eleverne opnår de bedste resultater i forhold til deres faglige og menneskelige potentiale. Udfordrende, spændende og kreativ faglighed er skolens mål, og eleverne skal udfordres i hele deres spekter af evner og intelligenser.

Grenene er med til at give træet sin form, men de underbygger også træets funktion - at bære frugt. Grenene illustrerer en række værdier - de står ikke i prioriteret rækkefølge:

 • Faglige kompetencer - boglighed, godt skolemiljø, gode resultater
 • Frihed - ytringsfrihed, at være åben og tolerant
 • Demokrati - medbestemmelse og indflydelse, aktiv deltagelse i forandring
 • Glæde - arbejdsglæde, begejstring, virkelyst, spontanitet
 • Tillid - bevare sin integritet, udvise empati, være loyal
 • Ansvar - være ansvarlige for hinanden - for ting på skolen og naturen omkring os
 • Respekt - gensidig respekt mellem børn og voksne
 • Venskaber - relationer, fællesskab
 • Samtale - dialog, diskussion, refleksion
 • Åbenhed - udvikling, undersøgelse, nysgerrighed
 • Værdisættende holdning - alle har værdi, og alle kan bidrage med noget værdifuldt

RFB-Nyt (Jule-edition)

Julen 2023

RFB-Nyt (Jule-edition)

Julen 2022

RFB-Nyt

Juni 2022

RFB-Nyt

December 2021

Medarbejdere

Klik på billedet for at læse om den enkelte medarbejder.

Du kan også bruge sorteringsfelterne herunder.

Ledelse

Kirstine Ipsen

Skoleleder, overordnet leder for skole og børnehus

Ledelse

Carina Hartman Sloth Manø

Pædagogisk leder i Børnehuset

Ledelse

Claes Holmgreen

Funktionsleder

Ledelse

Trine Jakobsen

Afdelingsleder i indskoling og SFO’en, samt inklusionsområdet

Ledelse

Troels Bøgh Nielsen

Afdelings- og projektleder

Pædagoger

André Pedersen

Støttelærer på mellemtrinnet og pædagog i SFO’en

Lærere

Ane Marie Pedersen

Lærer i udskolingen. Underviser i dansk, samfundsfag, historie, kristendom og personlig udvikling

Lærere , TAP

Anna Franow

Lærer i udskolingen og administrativ medarbejder. Underviser i entreprenørskab og tysk

Pædagoger

Anna Sofie Bloch

Pædagog i Børnehuset

Pædagoger

Anne Dorthe Vester Andersen

Pædagogmedhjælper og administrative ledelsestimer i Børnehuset

Lærere

Benjamin Kronborg

Underviser i musikskolen

Lærere

Bent Byskov Andersen

Lærer på mellemtrinnet og i udskolingen. Underviser i tysk

Lærere

Birgitte Petterson

Lærer på mellemtrinnet og støttelærer. Underviser i engelsk, billedkunst og historie

Pædagoger

Birgitte Kanne Mikkelsen

Pædagog i Børnehuset

Lærere

Christian Østrup Møller

Lærer i udskolingen. Underviser i matematik, idræt, historie og kristendom

Lærere

Cæcilie Ankerstjerne Lorenzen

Lærer og støttelærer i udskolingen. Underviser i dansk, kristendom og historie

Pædagoger

Daniel Albinus

Pædagog i Børnehuset

Lærere

Ditte Hundborg

Lærer i indskolingen. Underviser i dansk, engelsk, musik, kristendom, musik og matematik

Pædagoger

Eddie Juul Nielsen

Pædagog i Børnehuset

Pædagoger , TAP

Else Bjerregaard

Skolemor og pædagogmedhjælper i SFO’en

Pædagoger

Eyðna Egilstrød

Pædagogmedhjælper i Børnehuset

Lærere

Hanne Jul Yde

Lærer i indskolingen. Underviser i dansk, er læsevejleder og en del af skolens ordblinde-team

Pædagoger

Helle Fast

Pædagogmedhjælper i Børnehuset

Lærere

Inger Christensen

Børnehaveklasseleder. Underviser i dansk, matematik og idræt

Lærere

Jesper Futtrup Maksten

Lærer i indskolingen. Underviser i matematik, idræt, musik og natur/teknologi, samt en del af skolens ordblinde-team

Lærere , Pædagoger

Joachim Kirk

Idrætslærer og pædagogmedhjælper i SFO'en

Lærere , Pædagoger

Julie Maksten

Underviser i musikskolen

TAP

Karsten Pedersen

Pedelmedhjælper

Lærere

Kathy Jean Chappuis

Lærer i udskolingen. Underviser i engelsk, samfundsfag, historie, kristendom og håndværk & design

Pædagoger

Laura í Frammistovu Bachmand

Pædagog i Børnehuset og Førskolen

Pædagoger

Lena Østergaard Harbo

Støttelærer og pædagogmedhjælper i SFO

Pædagoger

Lise Marie Holm Kronborg

Pædagog i Børnehuset

Pædagoger

Liselotte Manø

Pædagogmedhjælper i Børnehuset

Lærere

Mathias Wiwe Andersen

Lærer på mellemtrinnet. Underviser i matematik, idræt og natur/teknologi

Lærere

Mette Deleuran

Lærer på mellemtrinnet. Underviser i dansk og matematik.

Lærere

Rikke Ploug Tvedt

Lærer på mellemtrinnet. Underviser i dansk, madkundskab og historie

Pædagoger

Simon Palmqvist

Pædagog i Børnehuset

Lærere

Thorkild Aaquist Christensen

Lærer i udskolingen. Underviser i matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt

Lærere

Tine Knakkergaard

Lærer og støttelærer på mellemtrinnet. Underviser i dansk, kristendom og har kursustimer i dansk

Bestyrelse

Thomas Skov Laugesen

Bestyrelsesformand

Samarbejdspartnere

Altijana Hidic

PPR - Fremskudt rådgiver (Børnehus)

Samarbejdspartnere

Cathrin Farup

PPR-psykolog (Børnehus)

Samarbejdspartnere

Cathrina Callesen

Fysioterapeut (Børnehus)

Samarbejdspartnere

Janne Hjorth Topping

PPR-psykolog (Skole)

Samarbejdspartnere

Kirsten Salling Buchhave

Sundhedsplejerske (Børnehus)

Bestyrelse

Kristian Vestergaard

Næstformand

Samarbejdspartnere

Lisbeth Agnete Lintrup

Tale-/hørekonsulent

Samarbejdspartnere

Maja Hammer Vilhelmsen

Fysioterapeut (Børnehus)

Bestyrelse

Marianne W. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelse

Malene Laugesen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelse

Nanna Munch Lindhard

Bestyrelsesmedlem

Samarbejdspartnere

Pernille Clausen

UU-vejleder

Samarbejdspartnere

Sylvia Mortensen

PPR - Fremskudt rådgiver (Skole)

Bestyrelse

Therese Olsson

Bestyrelsesmedlem

Samarbejdspartnere

Vicki Rhinstrøm

Sundhedsplejerske (Skole)

Vedtægter

Tillæg til vedtægter