Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Skolens historie

Randers Friskole & Børnehus er en selvejende institution. Skolen er oprettet i 1991, og den bygger på et fælleskirkeligt grundlag i samarbejde mellem folkekirken og evangeliske frikirker.

I dag er skolen en fuldt udbygget friskole, der rummer cirka 18 lærere og omkring 200 elever fra børnehaveklassen til 10. klasse. Derudover er der på skolen en skolefritidsordning og en musikskole.

Sidste skud på stammen er en nyetableret vuggestue/børnehave, der med årene vil komme til at rumme omkring 50 børn.

Værdigrundlag

Randers Friskole & Børnehus' værdigrundlag illustreres med et frugttræ. Træet har et rodnet, en stamme og grenene, der bærer frugt. Træets rodnet er ikke synligt, men det har meget stor betydning for træets livsbetingelser og vitalitet.

Bibelen

Skolens rodnet er Guds Ord. Bibelen er fuld af budskaber og værdier - evangeliet er sammenfattet i Johannes Evangeliet kap. 3 og v. 16 "Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn… "
Et andet af Bibelens centrale skriftsteder er hentet fra Mattæus Evangeliet kap. 22 "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv". Biblens sandheder er grundlaget for skolen.

Det kristne livs- og menneskesyn medtænkes og formidles på en naturlig måde i de forskellige skolemæssige sammenhænge. Bibelens værdier og etik er vigtige for skolens medarbejdere, og de synliggøres i det daglige møde med hinanden og ikke mindst i mødet med børnene/familierne.

Kultur og natur

Skolens rodnet er også demokratiske traditioner og vor danske kultur. Vor kontekst og vor historie er et naturligt afsæt for vore handlinger og de holdninger, vi har på skolen. I en tid, hvor alting er under forandring, og hvor samfundet betegnes som hyperkomplekst, er det vigtigt at fastholde det enkle, det ægte og det autentiske.

Træets stamme er bindeleddet mellem rodnettet og grenene. Stammen er forankret i rodnettet og den bærer træets grene og dets frugter. Træets stamme illustrerer to grundlæggende værdier, skolen står for.

Omsorg, trivsel og nærhed

Børnene skal opleve tryghed i det daglige - skolen har en overskuelig størrelse, der gør, at børn og voksne kender hinanden. Det er vigtigt, at der hersker en god og kærlig atmosfære på skolen - glæde og trivsel er grundlaget for al læring. En gylden regel er "Vær mod andre, som du vil have, de skal være mod dig".

Gennem skolens liv og temaer udvikles eleverne til selvstændigt tænkende mennesker, men de lærer også at se kvaliteterne i det sociale samspil, og gøre brug af den synergi, der opstår, når flere mennesker arbejder sammen.

Faglighed og rummelighed

Det andet meget vigtige element er fagligheden. På Randers Friskole & Børnehus bruger vi dagene med omtanke - vi har jo fået betroet den opvoksende generation. Undervisningen er velovervejet, og timerne bliver brugt til målrettet socialt samvær, undervisning/læring. Vi vil også i denne proces inddrage forældrene i skolelivet ved, at alle elever dagligt har en passende mængde hjemmearbejde.

Endvidere skal skolen være rummelig - samtidig tilstræber vi, at eleverne opnår de bedste resultater i forhold til deres faglige og menneskelige potentiale. Udfordrende, spændende og kreativ faglighed er skolens mål, og eleverne skal udfordres i hele deres spekter af evner og intelligenser.

Grenene er med til at give træet sin form, men de underbygger også træets funktion - at bære frugt. Grenene illustrerer en række værdier - de står ikke i prioriteret rækkefølge:

 • Faglige kompetencer - boglighed, godt skolemiljø, gode resultater
 • Frihed - ytringsfrihed, at være åben og tolerant
 • Demokrati - medbestemmelse og indflydelse, aktiv deltagelse i forandring
 • Glæde - arbejdsglæde, begejstring, virkelyst, spontanitet
 • Tillid - bevare sin integritet, udvise empati, være loyal
 • Ansvar - være ansvarlige for hinanden - for ting på skolen og naturen omkring os
 • Respekt - gensidig respekt mellem børn og voksne
 • Venskaber - relationer, fællesskab
 • Samtale - dialog, diskussion, refleksion
 • Åbenhed - udvikling, undersøgelse, nysgerrighed
 • Værdisættende holdning - alle har værdi, og alle kan bidrage med noget værdifuldt

Ledelse

Skoleleder - overordnet leder for hele RFB

Kirstine Ipsen

Skoleleder - overordnet leder for hele RFB

Pædagogisk-leder i Børnehuset

Christel L. Meyer

Pædagogisk-leder i Børnehuset

Viceskoleleder

Claes Holmgreen

Viceskoleleder

Indskolings- og inklusionsleder

Trine Jakobsen

Indskolings- og inklusionsleder

Udskolings- og projektleder

Troels Bøgh Nielsen

Udskolings- og projektleder

Lærere

Lærer

André Pedersen

Lærer

Lærer

Ane Pedersen

Lærer

Lærer og bogholder

Anna Franow

Lærer og bogholder

Lærer

Bent Andersen

Lærer

Lærer

Birgitte Petterson

Lærer

Lærer

Christina Maksten Østergaard

Lærer

Lærer

Cæcilie Lorenzen

Lærer

Lærer

Hanne Jul Yde

Lærer

Børnehaveklasse-leder

Inger Christensen

Børnehaveklasse-leder

Lærer

Jesper Futtrup Maksten

Lærer

Lærer

Karen Grann

Lærer

Lærer

Kathy Jean Chappuis

Lærer

Lærer

Line Aalbæk

Lærer

Lærer

Rikke Ploug Tvedt

Lærer

Lærer

Susanne S. Iversen

Lærer

Lærer

Tine Knakkergaard

Lærer

Lærer

Thorkild Aaquist Christensen

Lærer

Pædagoger

Pædagog

Anna Sofie Bloch

Pædagog

Administrativ leder og pædagogmedhj.

Anne Dorthe Vester Nielsen

Administrativ leder og pædagogmedhj.

Pædagog

Birgitte Kanne Mikkelsen

Pædagog

SFO- og støttepædagog

Carina H.S. Manø

SFO- og støttepædagog

Pædagog

Christine Baekkel

Pædagog

Pædagog-medhjælper

Eydna Egilstrød

Pædagog-medhjælper

Pædagog

Helle Fast

Pædagog

Pædagog

Helle Thomsen

Pædagog

Pædagog

Lena Harbo

Pædagog

Pædagogmedhj. + Skolemor

Jane Harbo Nielsen

Pædagogmedhj. + Skolemor

Pædagog

Laura Bachmann

Pædagog

Pædagog

Maja Bang Jensen

Pædagog

Pædagog

Simon Palmquist

Pædagog

Pædagog-medhjælper

Wilhelm Ploug Tvedt

Pædagog-medhjælper

Teknisk administrativt personale

Skolepedel/ Serviceleder

Christian Rex

Skolepedel/ Serviceleder

Pedelmed-hjælper

Karsten Pedersen

Pedelmed-hjælper

Skolesekretær

Marianne Bruhn Olesen

Skolesekretær

Øvrigt personale

Sundhedsplejer (Børnehus)

Kirsten Salling Buchhave

Sundhedsplejer (Børnehus)

UU-vejleder

Pernille Clausen

UU-vejleder

Sundhedsplejer (Skole)

Vicki Rhinstrøm

Sundhedsplejer (Skole)

Bestyrelse

Bestyrelses-formand

Niels Ole Husum Sørensen

Bestyrelses-formand

Næstformand

Henriette Hummelshøj Rostved

Næstformand

Bestyrelses-medlem

Anni Laursen

Bestyrelses-medlem

Bestyrelses-medlem

Christina Brorson

Bestyrelses-medlem

Bestyrelses-medlem

Gabriella Kirstine Meyer

Bestyrelses-medlem

Bestyrelses-medlem

Marianne W. Jensen

Bestyrelses-medlem

Bestyrelses-medlem

Therese Olsson

Bestyrelses-medlem

Vedtægter